Kredyt Mieszkaniowy - bezpieczny kredyt
mieszkaniowy w Banku Pocztowym

Szczegóły kredytu mieszkaniowego w Banku Pocztowym

 • kredyt udzielany w PLN
 • kwota kredytu od 50 000 zł
 • kredyt do 100% wartości nieruchomości:
   • kredyt na 100% wartości nieruchomości udzielany jest na zakup domu jednorodzinnego, mieszkania własnościowego oraz spółdzielczego, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; w tym przypadku będziesz musiał dodatkowo skorzystać z opłaty za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu z niskim wkładem własnym
   • w przypadku działki budowlanej, siedliskowej, rekreacyjnej maksymalna kwota kredytu może wynieść do 100%
 • minimalny udział własny wynosi 20% kosztów inwestycji związanych z budową lub zakupem nieruchomości
 • okres kredytowania do 40 lat
 • oprocentowanie zmienne, zależne od stałej marży oraz stopy referencyjnej WIBOR 3M – czyli wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (oprocentowanie aktualizowane jest co 3 miesiące),
 • do momentu prawomocnego wpisu do księgi wieczystej oprocentowanie podniesione o 1,2%
 • możliwość uzyskania prolongaty kredytu
 • możliwość spłat rat kredytowych w każdym Urzędzie Pocztowym bez dodatkowych opłat
 • 30% kwoty kredytu może zostać przeznaczone na dowolny cel

Ważne:
Osoby pozostające w związkach małżeńskich (za wyjątkiem małżeństw posiadających rozdzielność majątkową) występują o kredyt wspólnie
z małżonkiem. Jako Kredytobiorca może wspólnie wystąpić kilka osób, jednak nie więcej niż cztery.

Cel kredytu

 • zakup działki budowlanej, siedliskowej, rekreacyjnej:
      - maksymalna kwota kredytu może wynieść do 100%,  jednak konieczne jest poniesienie opłaty za podwyższone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu z niskim wkładem własnym
      - okres kredytowania do 30 lat
 • budowę domu lub dokończenie budowy,
 • odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację, remont domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • zakup nowobudowanego domu lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (z uwzględnieniem robót wykończeniowych), garażu lub miejsca postojowego (jeżeli będą one objęte jedną księgą wieczystą domu lub lokalu mieszkalnego) wznoszonego przez developera lub spółdzielnię mieszkaniową w celu sprzedaży obiektu mieszkaniowego indywidualnemu nabywcy, przydziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w takim budynku lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub garażu w budynku wielorodzinnym,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności lokalu mieszkalnego,
 • zakup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • wykup mieszkania komunalnego od Gminy oraz remont tych mieszkań,
 • zamianę domu lub lokalu mieszkalnego na inny dom lub lokal mieszkalny,
 • spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w innym banku lub BP S.A. zabezpieczonego hipoteką,
 • dopuszcza się, aby 30% udzielonego kredytu przeznaczone zostało przez Kredytobiorcę na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą

Źródło : http://www.pocztowy.pl/indywidualni/kredyty/kredyt_mieszkaniowy/#tabs=0

Więcej informacji: http://www.pocztowy.pl/

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » Zamknij